86 වන ඔස්කා සම්මාන උළෙලේ නාමයෝජනා

oscar_0

වසරක් ගෙවිලා මේ වෙනකොට දින 16 ගත වෙලා අවසානයි. පසුගිය වසරේ සිනමාව ඇගයීම හරි හරියට කෙරෙන මේ කාලයේ ලෝකයම බලාගෙන උන්න හොලිවුඩයේ සමාන උළෙල තමන්ගේ නාම යෝජනා ඊයේ රාත්‍රියේ නිල වශයෙන් නිකුත්කිරීම සිදු කළා. පහතින් තියෙන්නේ එන නම යෝජනා. මෙවර “American Hustle” හා  “Gravity” ඔස්කා සම්මාන 10 සඳහා නාමයෝජනා ලබා ඇති අතර 12 Years a Slave ඔස්කා සම්මාන නාම යෝජනා 09 සමගින් නාම යෝජනා වැඩිම ගොන්නේ දෙවන තැන රැදෙනවා. විශේෂ අයුරෙන් මෙවර හොඳම චිත්‍රපටයට අදාළ නාමයෝජනා ගොන්න තුල චිත්‍රපට 09 ඇතුලත් වෙන අතර ඒ අතරින් කුමක් හොඳ චිත්‍රපටය වේද? කවුරු හොඳම නළුවා වේද? හොඳම නිළිය කවුරුන් විසින් මෙවර දිනාගනු ඇති ද? මේ සියල්ල මේ වසරේ මාර්තු මස 02 වනදා විසදෙනු ඇති. 

Best Motion Picture of the Year

Nominees:

Best Performance by an Actor in a Leading Role

Nominees:

 • Christian Bale for American Hustle (2013)
 • Bruce Dern for Nebraska (2013)
 • Leonardo DiCaprio for The Wolf of Wall Street (2013)
 • Chiwetel Ejiofor for 12 Years a Slave (2013)
 • Matthew McConaughey for Dallas Buyers Club (2013)

Best Performance by an Actress in a Leading Role

Nominees:

 • Amy Adams for American Hustle (2013)
 • Cate Blanchett for Blue Jasmine (2013)
 • Sandra Bullock for Gravity (2013)
 • Judi Dench for Philomena (2013)
 • Meryl Streep for August: Osage County (2013)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role

Nominees:

 • Barkhad Abdi for Captain Phillips (2013)
 • Bradley Cooper for American Hustle (2013)
 • Jonah Hill for The Wolf of Wall Street (2013)
 • Michael Fassbender for 12 Years a Slave (2013)
 • Jared Leto for Dallas Buyers Club (2013)

Best Performance by an Actress in a Supporting Role

Nominees:

 • Sally Hawkins for Blue Jasmine (2013)
 • Julia Roberts for August: Osage County (2013)
 • Lupita Nyong’o for 12 Years a Slave (2013)
 • Jennifer Lawrence for American Hustle (2013)
 • June Squibb for Nebraska (2013)

Best Achievement in Directing

Nominees:

 • Alfonso Cuarón for Gravity (2013)
 • Steve McQueen for 12 Years a Slave (2013)
 • David O. Russell for American Hustle (2013)
 • Martin Scorsese for The Wolf of Wall Street (2013)
 • Alexander Payne for Nebraska (2013)

Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen

Nominees:

 • American Hustle (2013): Eric Singer, David O. Russell
 • Blue Jasmine (2013): Woody Allen
 • Her (2013): Spike Jonze
 • Nebraska (2013): Bob Nelson
 • Dallas Buyers Club (2013): Craig Borten, Melisa Wallack

Best Writing, Screenplay Based on Material Previously Produced or Published

Nominees:

 • Before Midnight (2013): Richard Linklater
 • Captain Phillips (2013): Billy Ray
 • 12 Years a Slave (2013): John Ridley
 • The Wolf of Wall Street (2013): Terence Winter
 • Philomena (2013): Steve Coogan, Jeff Pope

Best Animated Feature Film of the Year

Nominees:

Best Foreign Language Film of the Year

Nominees:

 • The Broken Circle Breakdown (2012): Felix Van Groeningen(Belgium)
 • The Missing Picture (2013): Rithy Panh(Cambodia)
 • The Hunt (2012): Thomas Vinterberg(Denmark)
 • The Great Beauty (2013): Paolo Sorrentino(Italy)
 • Omar (2013): Hany Abu-Assad(Palestine)

Best Achievement in Cinematography

Nominees:

 • Gravity (2013): Emmanuel Lubezki
 • Inside Llewyn Davis (2013): Bruno Delbonnel
 • Nebraska (2013): Phedon Papamichael
 • Prisoners (2013): Roger Deakins
 • The Grandmaster (2013): Philippe Le Sourd

Best Achievement in Editing

Nominees:

 • 12 Years a Slave (2013): Joe Walker
 • American Hustle (2013): Alan Baumgarten, Jay Cassidy, Crispin Struthers
 • Gravity (2013): Alfonso Cuarón, Mark Sanger
 • Captain Phillips (2013): Christopher Rouse
 • Dallas Buyers Club (2013): Martin Pensa, John Mac McMurphy

Best Achievement in Production Design

Nominees:

 • 12 Years a Slave (2013): Adam Stockhausen, Alice Baker
 • American Hustle (2013): Judy Becker, Heather Loeffler
 • Gravity (2013)
 • The Great Gatsby (2013): Catherine Martin, Beverley Dunn
 • Her (2013): K.K. Barrett, Gene Serdena

Best Achievement in Costume Design

Nominees:

 • American Hustle (2013): Michael Wilkinson
 • The Great Gatsby (2013): Catherine Martin
 • 12 Years a Slave (2013): Patricia Norris
 • The Grandmaster (2013): William Chang
 • The Invisible Woman (2013): Michael O’Connor

Best Achievement in Makeup and Hairstyling

Nominees:

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score

Nominees:

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song

Nominees:

 • Despicable Me 2 (2013): Pharrell Williams( “Happy”)
 • Frozen (2013): Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez(“Let It Go”)
 • Mandela: Long Walk to Freedom (2013): Bono, Adam Clayton, The Edge, Larry Mullen Jr., Brian Burton(“Ordinary Love”)
 • Alone Yet Not Alone (2013): Bruce Broughton(“Alone Yet Not Alone”)
 • Her (2013): Karen O(“The Moon Song”)

Best Achievement in Sound Mixing

Nominees:

 • Gravity (2013): Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead, Chris Munro
 • The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013): Christopher Boyes, Michael Hedges, Michael Semanick, Tony Johnson
 • Captain Phillips (2013): Chris Burdon, Mark Taylor, Mike Prestwood Smith, Chris Munro
 • Inside Llewyn Davis (2013): Skip Lievsay, Greg Orloff, Peter F. Kurland
 • Lone Survivor (2013): Andy Koyama, Beau Borders, David Brownlow

Best Achievement in Sound Editing

Nominees:

 • All Is Lost (2013): Steve Boeddeker, Richard Hymns
 • Captain Phillips (2013): Oliver Tarney
 • Gravity (2013): Glenn Freemantle
 • The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013): Brent Burge
 • Lone Survivor (2013): Wylie Stateman

Best Achievement in Visual Effects

Nominees:

Best Documentary, Feature

Nominees:

 • The Act of Killing (2012): Joshua Oppenheimer, Signe Byrge Sørensen
 • Cutie and the Boxer (2013): Zachary Heinzerling, Lydia Dean Pilcher
 • Dirty Wars (2013): Rick Rowley, Jeremy Scahill
 • The Square (2013): Jehane Noujaim, Karim Amer
 • 20 Feet from Stardom (2013): Morgan Neville

Best Documentary, Short Subject

Nominees:

 • Cavedigger (2013): Jeffrey Karoff
 • Facing Fear (2013): Jason Cohen
 • Karama Has No Walls (2012): Sara Ishaq
 • The Lady In Number 6 (2013): Malcolm Clarke, Carl Freed
 • Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall (2013): Edgar Barens

Best Short Film, Animated

Nominees:

 • Feral (2012): Daniel Sousa, Dan Golden
 • Get a Horse! (2013): Lauren MacMullan, Dorothy McKim
 • Mr Hublot (2013): Laurent Witz, Alexandre Espigares
 • Possessions (2012): Shuhei Morita
 • Room on the Broom (2012) (TV): Max Lang, Jan Lachauer

Best Short Film, Live Action

Nominees:

 • Aquel no era yo (2012): Esteban Crespo
 • Just Before Losing Everything (2013): Xavier Legrand
 • Helium (2013/II): Anders Walter
 • Do I Have to Take Care of Everything? (2012): Selma Vilhunen
 • The Voorman Problem (2013): Mark Gill

අපගේ මව් අඩවියේ තියනවා ඔන්න ඔබගේ මනාපය පල කරන්න පුළුවන් පිටුවක්. මෙතනින් ගිහින් ඔබ හිතන ඔස්කා සමාන ලබාගන්න චිත්‍රපට සඳහා මනාපය පල කරන්න අමතක කරන්න එපා. 

සමීර කරුණාරත්න

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

සමීර කරුණාරත්න has 84 posts and counting. See all posts by සමීර කරුණාරත්න

2 thoughts on “86 වන ඔස්කා සම්මාන උළෙලේ නාමයෝජනා

 • February 16, 2014 at 9:11 PM
  Permalink

  දැ‍නු‍වත්‍ ‍ක‍ලා‍ට ස්‍‍තූ‍ති‍යි

 • January 18, 2014 at 8:13 AM
  Permalink

  ‍නි‍ය‍ම‍යි ‍අ‍යි‍යේ,
  ‍දැ‍නු‍වත්‍ ‍ක‍ලා‍ට ස්‍‍තූ‍ති‍යි…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!