ජර්මන් Tarzan හදන හැටි…

අපි කිව්වනේ ඔබට ජර්මනියෙන් තිරයට එන ටාසන් ත්‍රිමාන සිනමා නිර්මාණය ගැන. මේ තිබෙන්නේ එහි චලන ග්‍රාහක රූගත කිරීම් ගැන වන කෙටි වීඩියෝවක්. තනිකරම හොලිවුඩයෙන් බැහැරව තැණුන මේ නිර්මාණයට දායකත්වය යුරෝපාකරයේ ශිල්පීන්ගෙන් සහ යුරෝපාකරයේ පහසුකම්ව්ලින්. එහෙමනම් එහි චලන ග්‍රහණ කටයුතු සිදු කෙරුණු හැටිත් දැකගමු.

නිකම්ම නිකම් කරන්නන් වාලේ නොවෙයි, වානර හැසිරීම් සහ ලක්ෂණ සම්බන්ධ විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් සහ පුහුණුව ලබමින් නිරන්තර අධීක්ෂණය යටතේයි මේ නිර්මාණ කටයුත්ත සිදු කෙරී ඇත්තේ. ඒ ගැනත් දැන කියාගන්ඩ එක්ක මේක බලල ඉමු!

2 thoughts on “ජර්මන් Tarzan හදන හැටි…

  • July 28, 2013 at 8:08 AM
    Permalink

    I like this and thanks for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!