වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 638 වන පරිච්ඡේදය | “පලායනහොෂී”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika

"මුහුදු මං‌කොල්ල රජතුමා ‌වෙන්න මං තීරණය කළා. ඒ උත්සහය අතරතුර මං මැරුනත්... අඩුගානෙ මං උත්සහවත් ‌කරලා තියෙනවා." - මන්කී ඩී. ලූෆී -

Navodani Thilini Sasanika has 655 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 638 වන පරිච්ඡේදය | “පලායනහොෂී”

 • April 22, 2021 at 12:50 AM
  Permalink

  thank u

 • April 20, 2021 at 7:29 PM
  Permalink

  ස්තුතියි…ඇත්තටම නැවට මොකක් වෙයිද………

 • April 20, 2021 at 11:03 AM
  Permalink

  නැවට මොකක් වෙයිද..

 • April 20, 2021 at 1:37 AM
  Permalink

  thamkio

 • April 19, 2021 at 8:29 PM
  Permalink

  thank you nangi

 • April 19, 2021 at 9:30 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!