වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 620 වන පරිච්ඡේදය | “සතුටු උයන වෙත තිබූ ලැදියාව”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

NTS (648 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 648 posts and counting. See all posts by NTS

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 620 වන පරිච්ඡේදය | “සතුටු උයන වෙත තිබූ ලැදියාව”

 • January 21, 2021 at 12:42 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • January 20, 2021 at 11:22 PM
  Permalink

  thank u

 • January 20, 2021 at 8:52 PM
  Permalink

  Thank you nangi

 • January 20, 2021 at 2:08 PM
  Permalink

  අඩෙ අප්පා.මරු.කියවන්ඩ කිය්වන්ඩ මුල ඉදන් මන් මෙ දැන් 10 පාරකට වඩා මුල ඉද න් බලලා තිය්‍ර්නො

 • January 20, 2021 at 12:12 PM
  Permalink

  ආයෙ මුල ඉදන් කියවන්න හිතෙනව

 • January 20, 2021 at 9:44 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • January 20, 2021 at 8:28 AM
  Permalink

  Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!