වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 527 වන පරිච්ඡේදය | “ලෝහිත අපාය”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


NTS (634 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 634 posts and counting. See all posts by NTS

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 527 වන පරිච්ඡේදය | “ලෝහිත අපාය”

 • June 1, 2020 at 8:00 PM
  Permalink

  thank you nangi

 • June 1, 2020 at 8:15 AM
  Permalink

  Thank u

 • May 31, 2020 at 6:55 PM
  Permalink

  ස්තුතියි……ලුෆි පරද්දපු අය ඔක්කම් ඉස්සරහට් අහපව් හම්බෙයි වගේ

 • May 31, 2020 at 11:46 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • May 31, 2020 at 10:24 AM
  Permalink

  Thankyou 🙂

 • May 31, 2020 at 9:57 AM
  Permalink

  අම්මෝ tankiwu

 • May 31, 2020 at 9:05 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • May 31, 2020 at 8:50 AM
  Permalink

  Thank you!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!