වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 525 වන පරිච්ඡේදය | “මුහුදු පත්ලේ බන්ධනාගාරය, ඉම්පෙල් ඩවුන්”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

NTS (634 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 634 posts and counting. See all posts by NTS

9 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 525 වන පරිච්ඡේදය | “මුහුදු පත්ලේ බන්ධනාගාරය, ඉම්පෙල් ඩවුන්”

 • May 30, 2020 at 1:23 AM
  Permalink

  thank u

 • May 29, 2020 at 12:55 AM
  Permalink

  Thank you!!!

 • May 28, 2020 at 7:11 PM
  Permalink

  ස්තුතියි……..ඔන්න එහෙනම් පටන් ගත්තා……

 • May 28, 2020 at 5:04 PM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි ….
  ජයවේවා

 • May 28, 2020 at 2:27 PM
  Permalink

  ලුෆිත් කරන වැඩ

 • May 28, 2020 at 10:57 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • May 28, 2020 at 10:28 AM
  Permalink

  බගී අහුවෙලා

 • May 28, 2020 at 8:58 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • May 28, 2020 at 8:30 AM
  Permalink

  Thankyou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!