වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 519 වන පරිච්ඡේදය | “රජුන්ගේ ගුණය!”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

NTS (644 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 644 posts and counting. See all posts by NTS

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 519 වන පරිච්ඡේදය | “රජුන්ගේ ගුණය!”

 • May 21, 2020 at 12:29 AM
  Permalink

  thank u

 • May 20, 2020 at 7:04 PM
  Permalink

  thank you nangi

 • May 20, 2020 at 6:31 PM
  Permalink

  ස්තුතියි……..ඉක්මනට ඉලග එකත් ඩෙන්ඩෝ………

 • May 20, 2020 at 1:38 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • May 20, 2020 at 9:25 AM
  Permalink

  හැම එකක්ම තියෙනවනේ

 • May 20, 2020 at 8:58 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • May 20, 2020 at 8:36 AM
  Permalink

  Thankyou

 • May 20, 2020 at 8:24 AM
  Permalink

  Thank you!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!