වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 517 වන පරිච්ඡේදය | “නාන වෙලාව!”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

NTS (634 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 634 posts and counting. See all posts by NTS

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 517 වන පරිච්ඡේදය | “නාන වෙලාව!”

 • May 19, 2020 at 11:22 AM
  Permalink

  පිටේ මොකක්

 • May 18, 2020 at 11:31 PM
  Permalink

  thank u

 • May 18, 2020 at 7:57 PM
  Permalink

  Thank you nangi,

 • May 18, 2020 at 7:02 PM
  Permalink

  ස්තුතියි……..පිටේ ඇස් 2කක් නම් වෙන්න බෑ තියෙන්නේ……

 • May 18, 2020 at 2:44 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • May 18, 2020 at 11:34 AM
  Permalink

  Thankyou

 • May 18, 2020 at 10:36 AM
  Permalink

  Thank you!!!

 • May 18, 2020 at 9:37 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!