එකගෙයි සොකරි | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

ජැක්සන් ඇනිතනි මහතාගේ නවතම සිනමා සිත්තමයි එකගෙයි සොකරි.

චිත්‍රපටය අද්‍යක්ෂණය, තිර රචනය, නිෂ්පාදනය Jackson Anthony

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

3 thoughts on “එකගෙයි සොකරි | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

 • April 17, 2020 at 10:29 PM
  Permalink

  Thanks for the sub

 • January 17, 2020 at 12:59 PM
  Permalink

  නියම එකක් වගේ එනකල් බලන් ඉන්නවා…….

  .

 • January 17, 2020 at 12:59 PM
  Permalink

  නියම එකක් වගේ එනකල් බලන් ඉන්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!