වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 392 වන පරිච්ඡේදය | “‌ඩෙරෙෂිෂි”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 392 වන පරිච්ඡේදය | “‌ඩෙරෙෂිෂි”

 • October 15, 2019 at 6:58 PM
  Permalink

  ගොඩාක් ස්තුතියි…..යොදයාත් ලුෆියාගේ නෑයෙක් බගෙ………

 • October 14, 2019 at 12:11 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • October 14, 2019 at 11:22 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • October 14, 2019 at 11:15 AM
  Permalink

  Maru

 • October 14, 2019 at 8:25 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!