සිනමාවේ ගීත ලොවින් 244 – 1 | Romance Like SRK Mashup

ගීතය නැරඹීම සඳහා ‌‌මෙතනින් පිවිසෙන්න.

 

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ has 43 posts and counting. See all posts by ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 244 – 1 | Romance Like SRK Mashup

  • September 25, 2019 at 12:40 AM
    Permalink

    oya mashup eke thiyana songs monada?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!