වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 346 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌නමවෙනි යුක්තිය!”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 346 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌නමවෙනි යුක්තිය!”

 • August 30, 2019 at 12:48 PM
  Permalink

  නියම ශොට් එක ලුෆීගේMMM

 • August 30, 2019 at 12:48 PM
  Permalink

  නියම ශොට් එක ලුෆීගේ

 • August 30, 2019 at 11:48 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • August 29, 2019 at 9:23 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • August 29, 2019 at 8:52 PM
  Permalink

  ගොඩාක් ස්තුතියි…………..අම්මෙ ඊළග කොටස නම් පට්ටම වෙයි

 • August 29, 2019 at 8:21 PM
  Permalink

  Fatta ..
  Thanks u

 • August 29, 2019 at 10:17 AM
  Permalink

  Tnx sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!