වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 329 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌මගේ නම ෆ්‍රැන්කි!”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (409 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 409 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

5 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 329 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌මගේ නම ෆ්‍රැන්කි!”

 • August 9, 2019 at 2:53 AM
  Permalink

  Thanks

 • August 8, 2019 at 7:36 PM
  Permalink

  මරු අහප්‍ව් වලියක් පටන් ගන්න වගේ යන්නෙ………ස්තුතියි…….

 • August 7, 2019 at 7:28 PM
  Permalink

  ෆ්‍රෑන්කි සෙට් එක නම් සැර කෑමක් කයි වගේ…
  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • August 7, 2019 at 1:18 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • August 7, 2019 at 1:16 PM
  Permalink

  උඩින්ම යවන්ඩ ගේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!