වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 327 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌නැව්යාඩ් දිවයින – ඩොක් අංක 1!”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 327 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌නැව්යාඩ් දිවයින – ඩොක් අංක 1!”

 • August 7, 2019 at 1:04 PM
  Permalink

  අයියෝ ගොයින් මේරි

 • August 5, 2019 at 1:01 AM
  Permalink

  Thanks

 • August 4, 2019 at 8:08 PM
  Permalink

  ස්තුතියි…….අයියෝ ගොයින්ග් මේරී හදන්ඩ බැරිවෙයිද?

 • August 3, 2019 at 10:52 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • August 3, 2019 at 3:25 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!