වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 325 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ෆ්‍රැන්කි ෆැමිලි!”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 325 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ෆ්‍රැන්කි ෆැමිලි!”

 • August 1, 2019 at 1:02 PM
  Permalink

  Aru

 • July 30, 2019 at 12:05 AM
  Permalink

  Thanks

 • July 29, 2019 at 8:08 PM
  Permalink

  කකූ නැව් වඩුවා වෙයි වගෙ නේ………ස්තුතියි

 • July 29, 2019 at 7:17 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis..
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • July 29, 2019 at 3:33 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!