වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 318 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌සෙල්ලමේ අවසානය!!”

 

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 318 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌සෙල්ලමේ අවසානය!!”

 • July 11, 2019 at 2:22 PM
  Permalink

  ඒ කවුද ඒ

 • July 11, 2019 at 5:00 AM
  Permalink

  thanks

 • July 9, 2019 at 3:01 PM
  Permalink

  ඒ මොන යකෙක්ද ඒ අවේ

 • July 8, 2019 at 7:00 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • July 8, 2019 at 2:14 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • July 8, 2019 at 2:00 PM
  Permalink

  ස්තුතියි……..ඒ ගමන කවුද මන්දා ආවේ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!