සිනමාවේ ගීත ලොවින් 230 | Nenjukkul Peidhidum (Vaaranam Aayiram) | [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

හදවතේ හිරවෙලා තියෙන, කියාගන්න බැරිවුන ආදරයක් වෙනුවෙන් හදවතින් ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙනුවෙනුයි මේ ගීතය..

ගීතය නැරඹීමට

මෙතැනින්

හෝ

මෙතැනින්

පිවිසෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!