වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 272 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌සෙල්ලම”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

#UnitedWeStandAgain 

May all the Innocent Souls Rest in Peace

 

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 272 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌සෙල්ලම”

 • May 4, 2019 at 1:52 AM
  Permalink

  Thank You!!!

 • May 3, 2019 at 12:25 PM
  Permalink

  Hureeee

 • May 2, 2019 at 7:02 PM
  Permalink

  Thanks sis

 • May 2, 2019 at 5:48 PM
  Permalink

  බොහෝම ස්තූතියී

 • May 2, 2019 at 4:32 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • May 2, 2019 at 4:11 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • May 2, 2019 at 12:08 PM
  Permalink

  Tnx sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!