වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 268 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌පරිවාරය”

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

#UnitedWeStandAgain 

May all the Innocent Souls Rest in Peace

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 268 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌පරිවාරය”

 • April 29, 2019 at 11:18 AM
  Permalink

  Ela

 • April 29, 2019 at 6:54 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තූතී✋

 • April 29, 2019 at 4:06 AM
  Permalink

  Thanks

 • April 28, 2019 at 6:53 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • April 28, 2019 at 6:13 PM
  Permalink

  බොහෝම ස්තූතියී

 • April 28, 2019 at 4:14 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • April 28, 2019 at 12:35 PM
  Permalink

  Tnx sis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!