වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 240 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌ඩයල් බලය!”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

8 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 240 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌ඩයල් බලය!”

 • April 7, 2019 at 9:50 AM
  Permalink

  thanks

 • March 25, 2019 at 3:44 PM
  Permalink

  බොහෝම ස්තූතියී

 • March 25, 2019 at 11:18 AM
  Permalink

  Nami yayi wage

 • March 25, 2019 at 8:05 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • March 24, 2019 at 9:43 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • March 24, 2019 at 2:13 PM
  Permalink

  Tnx sis

 • March 24, 2019 at 11:32 AM
  Permalink

  thank sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!