සිනමාවේ ගීත ලොවින් 208 | Game of Thrones Theme – Karliene Version | [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

 

යූටියුබ් එක්කල වීඩියෝව ක්‍රියා නොකරයිනම් මෙතැනින් පිවිස නරඹන්න

Cover by OhLaLau Tiago Convers Fabian Chavez)

දිල්ශාන් සචින්ත (52 Posts)


One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 208 | Game of Thrones Theme – Karliene Version | [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!