වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 234 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌කරුණාකරලා ඒක මතකෙ තියාගන්න!”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

7 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 234 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌කරුණාකරලා ඒක මතකෙ තියාගන්න!”

 • March 18, 2019 at 11:57 AM
  Permalink

  Thanksss

 • March 17, 2019 at 9:19 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • March 17, 2019 at 1:27 PM
  Permalink

  Tnx sis

 • March 17, 2019 at 12:31 PM
  Permalink

  thank you…………………

 • March 17, 2019 at 11:54 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • March 17, 2019 at 10:29 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තූතියී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!