වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 223 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌මම දිව්රා පොරොන්දු වෙනවා මේ නගරෙදි සටන් කරන්නෙ නෑ කියලා!”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළුම චැප්ටර්ස් වල භාගත කළ හැකි ලින්ක් ළඟදීම බලාපොරාත්තු වන්න.

Navodani Thilini Sasanika (464 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 464 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

7 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 223 වන පරිච්ඡේදය | “‌‌මම දිව්රා පොරොන්දු වෙනවා මේ නගරෙදි සටන් කරන්නෙ නෑ කියලා!”

 • March 5, 2019 at 11:09 AM
  Permalink

  Thanks hode

 • March 5, 2019 at 7:36 AM
  Permalink

  Thnq very much

 • March 4, 2019 at 8:18 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…

 • March 4, 2019 at 4:17 PM
  Permalink

  Tnx sis

 • March 4, 2019 at 2:05 PM
  Permalink

  thank u

 • March 4, 2019 at 1:26 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!