සිනමාවේ ගීත ලොවින් 204 | Ilamai Thirumbudhe | (Petta) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

M.T.R තරිඳු රුක්ෂාන් පෙරේරා (19 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!