සිනමාවේ ගීත ලොවින් 202 | Tera Hua | (Loveratri) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

 

ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 

පසිඳු මධුමාල් (17 Posts)


One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 202 | Tera Hua | (Loveratri) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

  • May 6, 2019 at 1:36 PM
    Permalink

    me song kisima akak weda nehe ayi a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!