සිනමාවේ ගීත ලොවින් 199 | Kallolam | (Padi Padi Leche Manasu) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

 

ගීතය නැරඹීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 

තාරක නුවන් දිල්හාර (113 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!