ලෝක සිනමාවේ පතාක යෝධයෝ

සිනමාව කියන්නේ එක් තැනකට සීමා වූවක් නෙමෙයි. ලෝක සිනමාව තුළ සැරිසරන විට ආර්ථික අතින් මෙන්ම රසික ප්‍රේක්ෂක අතිනුත් අතිසාර්ථක චිත්‍රපට ගොන්නක්ම හමුවෙනවා. මේ අතිදැවැන්ත සිනමාවේ එදා මෙදා තුර බිහි වුණු හොඳම චිත්‍රපට 15 ගැන කියන්නයි මේ සූදානම! මේ ලිපියට පාදක වෙලා තියන්නේ 2012 වර්ෂයේදී Sight and Sound සඟරා විසින් කරනු ලැබූ ඇගයීමයි. ආයතනමය වශයෙන් වගේම පුද්ගලමය වශයෙනුත් ලෝකයේ හොඳම චිත්‍රපට යන නිර්නායකය එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්න පුලුවන්. ඒත් නූතන සිනමා කර්මාන්තය තුළ වඩාත්ම පිලිගැනෙන ආයතනමය ඇගයීමක් තමයි මේ Sight and Sound සඟරාව. ඒ නිසා මේ අසීරු තෝරාගැනීම තුළ අපිට බොහෝ විශ්වාසය තියන්න පුලුවන් වේවි.

 

 1. Vertigo (1958)
 2. Citizen Kane (1941)
 3. Tokyo Story (1953)
 4. The Rules of The Game (1939)
 5. Sunrise: A Song of Two Humans (1927)
 6. 2001: A Space Odyssey (1968)
 7. The Searchers (1956)
 8. Man with a Movie Camera (1929)
 9. The Passion of Joan of Arc (1928)
 10. 81/2 (1963)
 11. Battleship Potemkin (1925)
 12. L’Atalante  (1934)
 13. Breathless (1960)
 14. Apocalypse Now (1979)
 15. Late Spring (1949)

මෙම ලැයිස්තුව චිත්‍රපට 50ක් දක්වා දිගට පැවතුණත් 2012 සැප්තැම්බර් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල මුල් ස්ථාන 15 අරගෙන තියන්නේ ඔය ටිකයි. 1952 දී සිට එක දිගට පවත්වාගෙන එන මේ තෝරාගැනීම සිදු කරන්නේ වසර දහයෙන් දහයට.

ඉතින් ඊළඟ ලොව හොඳම චිත්‍රපට තෝරාගැනීම යෙදිලා තියන්නේ 2022 වර්ෂයේදීයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!