බැට්මෑන් සහ හාර්ලී කුයින් #03 |  “හරිත පාර්ලිමේන්තුවේ නඩුව”

ඔන්න මේක තමා තුන්වන කොටස. පරක්කු වුණාට සමාවෙන්න. කලින් කොටස් වලදී සහ මේ කොටසෙදීද් මට උදවු කරපු නවෝදනී තිළිණි සොහොයුරියට ස්තූති වන්ත වන අතර මේක පල කිරීම සම්බන්ධයෙන් බයිස්කෝප් ඇඩ්මින් මඩුල්ලට ස්තූති කරනවා. ඊළඟ කොටසින් නැවත හමුවෙමු. Comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.

ලැබුවා වූ 2019 නව වසර ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් වේවා!
 
පසුගිය කොටස මෙතනින් කියවන්න.
 
තුන්වන පරිච්ඡේදය:-
  අද චරිත:  වොඩෲ, හෝලන්ඩ්, පූජනීය වෘක්ෂ
  ස්ථාන: Weinwright Swamp, Luisianaz

 අද චරිත:  වොඩෲ, හෝලන්ඩ්, පූජනීය වෘක්ෂ
  ස්ථාන: Weinwright Swamp, Luisianaz

2 thoughts on “බැට්මෑන් සහ හාර්ලී කුයින් #03 |  “හරිත පාර්ලිමේන්තුවේ නඩුව”

  • January 13, 2019 at 1:29 PM
    Permalink

    Tnx bro

  • January 7, 2019 at 2:38 PM
    Permalink

    ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!