ත්‍රිමාණ සජිවීකරණ තාක්ෂණීක ක්‍රම (අවසාන කොටස)

ඉතිං මම හිතනවා ඇති යාළුවන් මගේ ත්‍රිමාණ සජිවීකරණ තාක්ෂණීක ක්‍රම කියන එකේ තුන්වන දිගහැරැම කියවන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මම එකේ අවසාන දිගහැරැම ඔබ වෙත ගෙන ඒමට මේ සුදානම එහෙනම්…
 
Computer Animation
 
ඇත්තටම මේ මාතෘකාව යනු පුළුල් මාතෘකාවක් නමුත් මම ඒ ගැන ලුහුඩින් අපට වැදගත් වන කරැණු කිහිපයක් ගෙන එන්නමි. පරිඝනක සජීවීකරණ යනු පුළුල් ලෙස තාක්ෂණය භාවිතා කරන තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්පයකි .මෙම ක්‍රමයෙන් සජීවීකරණයක්  නිර්මාණය කීරීමට සමිප්‍රදායික ක්‍රම වලින් යන කාලය  මෙන්ම ශ්‍රමය වඩා ඉතාඅඩු කාලයකි ගතවන්නේ. පරිඝණක ඇසුරින් සජීවීකරණයක් නිර්මාණයට වර්තමානයේ දී ප්‍රධාන ලෙස යොදා ගන්නා ක්‍රමයකි computer graphics මෙම ක්‍රම යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් 3D computer graphics හා 2D computer graphics  තාක්ෂණික ක්‍රමය වේ .පළමු වරට ඩිජිටල් පරිඝණක ඇසුරින්  නිර්මාණය වු සම්පුර්ණ ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ සිනමා නිර්මාණය වන්නේ ඒ 1995 දී නිර්මාණය වු  Toy Story වේ මෙය නිර්මාණය කරන ලද්දේ පික්සල් චිත්‍රගාරය මගිනි .එමෙන්ම පරිඝනක සජීවීකරණ  නිර්මාණ උපකාරී වෙනවා  blockbuster සිනමා නිර්මාණ බිහිකීරීමට උදාහරණ ලෙස Toy Story 3 (2010) (Disney/Pixar), Avatar (2009), Shrek 2 (2004) (DreamWorks Animation), සහ Cars 2 (2011)(Disney/Pixar). දැක්විය හැක .
 
එමෙන්ම මෙම පරිඝණක ඇසුරින් ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ සිනමා නිර්මාණ බිහි කරන සමාගම් ඔවුන්ටම අවේණික වු දියුණු  මෘදුකාංග භාවිතා කරනු ඇත එමනිසා එක් එක් සමාගමට යොදාගන්නා මෘදුකාංග වෙනස් වේ එබැව්න් නිශ්චිතව ඒ පිළිබදව මා කරැණු ගෙන හැර නොදක්වයි . නමුත් සාමාන්‍යයෙන් Autodesk Maya ,Wavefront, Softimage,Autodesk 3ds Max,Side Effects Software’s මෘදුකාංග දැක්විය හැක .
 
මෙම පරිඝනක සජීවීකරණ ඇති තවත් ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකකි 2D animation ,3D animationයනු එහෙනම් දැන් අපි ඒවා ගැන කරැණු ටිකක් දැන ගනිමු.
 
2D Animation
 
සමාන්‍යයෙන් 2D යනු තල දෙකක් බවයි එනමි ද් වි  මාන බවයි. මෙහිදී මෙම 2D සජීවීකරණ නිර්මාණයට යොදා ගන්නේ 2D  bitmap graphics (මෙය පින්තුර වර්ගයකි මේ ආකාරයේ පින්තුර සැකසී ඇත්තේකුඩා තිත් එකතු විමේ න්‍යායකිනි එම නිසා මෙය bitmap ලෙස නමි කෙරේ )
 මෙසේ නිර්මාණය කරන ලද ග්‍රැපික් පින්තුර යොදාගනිමින් හෝ  2D vector graphics (මෙම පින්තුර විශේෂත්වය වන්නේ ගණිතයේ ඇති සියලුම ජ්‍යාමිතයන් ඇත එනමි තිත් , ඉරි ,වක්‍ර ,හැඩය ආදීය ) මෙම රැප දෙකෙහි වෙනස ඔබලා ට පහත රැපයෙන් පැහැදිලි වනු ඇත . 
File:VectorBitmapExample.svg
මෙසේ නිර්මාණය කරගත්ත නිර්මාණයට විවිධ තාක්ෂණික උපක්‍රම මඟින් එකට සජීවි බවක් ලබා දේ.එසේ යොදා ගන්න ක්‍රම කිහිපයක් නමි ,
Interpolation = අන්තර් නිවේශණය මෙය තරමක් සංකිර්ණ බැවින් 
මා පැහැදිලි කිරීමෙන් වළකීමී (සංයුක්ත ගණිත මුලධර්ම ඇතුළත් වේ )
 |f(x)-g(x)| \le C(x_b-x_a)^2 \quad\mbox{where}\quad C = \frac18 \max_{y\in[x_a,x_b]} |g''(y)|.
 
Onion skinning =  
මෙය එකම රැපය ස්තර කිහිපයක් වෙන වෙනම ඇද ඒවා චලනය කිරීමෙන් සජීවිකරණය ලබා ගනී .සමිප්‍රදායිකව නමි  onionskin (අලෝකය විනිව්ද යන ) කොළයක් මතට අලෝක ප්‍රභවයක් වැටෙන පරිදි සලස්වා ඒ මත  නිර්මාණය නිර්මාණ කරනු ලැබේ නමුත් වර්තමානයේ නම් පරිඝණකයෙන් මෙය පහසුවෙන් සිදු කරනු ලැබේ .
 
3D animation
 
සමාන්‍යයෙන්3D යනු තල තුනක් බවයි , එනමි ත්‍රිමාණ  බවයි. මෙම තාක්ෂණික ක්‍රමය යටතේ නිර්මාණ බිහිකරන්නේ ත්‍රිමාණ අනුරැවන්  යොදා ගනිමිනි . නිර්මාණයන් කරන්න යොදාගන්නා ක්‍රම කිහිපයක් මේ තාක්ෂණික ක්‍රමය යටතේ
 
Cel-shaded animation = අභිරැපී කරනවා  සමිප්‍රදායිකව සජිවිකරණය CG මෘදුකාංග යොදා ගනිමින්උදාහර:  Skyland (2007, France), Appleseed Ex Machina (2007, Japan), The Legend of Zelda: Wind Waker (2002, Japan)
 
Machinima
 සිනමා නිර්මාණය බිහි කරන්නේ විඩියෝ ක්‍රිඩා වල ඇති සහ තාත්ත්වික ලෝකයේ රැපරාමු ග්‍රහණය කරගනිමිනි .
Motion capture 
මේහිදී සජිවි ලෝකයේ යමි පුද්ගලයෙක් විශේෂ ඇදුමක් පළදගනිමින් සිනමා නිර්මාණය අවශ්‍ය අංගචලන සිදුකරයි මෙම අංගචලන විශේෂ ක්‍රම ඔස්සේ පරිඝණකයට ගනු ලැබේ පසුව එම අංගචලන අදාළ ත්‍රිමාණ චරිතයට ඇතුළත් කරනු ලැබේ .මෙසේ නිර්මාණය වු සිනමා නිර්මාණයන් නමි  Polar Express (2004, USA), Beowulf (2007, USA), A Christmas Carol (2009, USA), The Adventures of Tintin (2011, USA)
 
 
Photo-realistic animation  
මෙම සජිවිකරණයන් උත්සාහකරනවා සජිවි ලෝකයේ ඇති ස්වභාවය නිර්මාණයට ලබාදෙන්න ඒ සඳහා විවිධ උපක්‍රම මඟින් ගස් ,සම ,වතුර ,ගින්දර ආදීය නිර්මාණය කරයි
උදාහර:  Up (2009, USA), Kung-Fu Panda (2008, USA), Ice Age (2002, USA).
 
 
තවත් සජිවීකරණ තාක්ෂණික ක්‍රම නිර්මාණය බිහි කීරිමට යොදාගන්නා 
 
Drawn on film animation 
සෘජුවම නිර්මාණය අදිනු ලබනවා සිනමා නිර්මාන ඇති සේයාපටයේ 
උදා: Norman McLaren, Len Lye and Stan Brakhage.Paint-on-glass animation = නිර්මාණය බිහිකරනු ලබන්නේ තෙල් සායමි යොදාගනිම්න් ඒ විදුරැ පෘෂ්ඪයක් මත වේ මෙසේ නිර්මාණ කළ නිර්මාණකරැවෙකි Aleksandr Petrov.Flip book( flick book) = නිර්මාණ කර ඇත්තේ පොතේ ඇති පිටු මතයි වේගයෙන් එහි  පිටු පෙරළීම තුළින් නිර්මාණයේ ඇති වස්තු චලනය වීම අරඔයි . සමහර විට මෙම පිටු ලෙස ජායාරැප යොදාගනී .සමාන්‍යයෙන් මෙම නිර්මාණය කරන්නේ එක් පිටුවලට ක්‍රමාණුකුලව අදාළ රැප ඇදිම තුලිනි.
 
තවත්  තාක්ෂණික ක්‍රම කිහිපයක නාමයන් Zoetrope,Sand animation,Pinscreen animation
 
මෙසේ නිර්මාණය වන සිනමා නිර්මාණ ඇගයිම සිදුවන ප්‍රධාන සිනමා උළෙලවල් කිහිපයකි Academy Award for Best Animated Feature, BAFTA Award for Best Animated Film ,César Award for Best Animated Film , Goya Award for Best Animated Film, Goya Award for Best Animated Film,Japan Academy Prize for Animation of the Year, European Film Award for Best Animated Film.Annie Award
 
එසේ නම් මම මෙතෙක් ඔබලාට ගෙන ආ ත්‍රිමාණ සජිවීකරණ තාක්ෂණීක ක්‍රම  ලිපි පෙළ අවසන් වෙයි . නැවතත් තවත් ලිපි පෙළකින් හමුවෙමු . ස්තුතියි ……….

චේතිය

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

චේතිය has 13 posts and counting. See all posts by චේතිය

7 thoughts on “ත්‍රිමාණ සජිවීකරණ තාක්ෂණීක ක්‍රම (අවසාන කොටස)

 • February 21, 2013 at 1:50 PM
  Permalink

  patta

 • February 20, 2013 at 10:41 AM
  Permalink

  මේක නම් නියමම සයිට් එකක් වටිනාම කරන වැඩක්

 • February 20, 2013 at 10:35 AM
  Permalink

  මැක්සා වැඩක් සහෝ

 • February 20, 2013 at 9:01 AM
  Permalink

  Thanks

 • February 20, 2013 at 9:00 AM
  Permalink

  niyamai watinama wadak all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!