වෝකින් ඩෙඩ් ඇසුරින් චිත්‍රපට ත්‍රිත්වයක් ඉදිරියේදී.. .

මං හිතන්නේ මේ වෙද්දී හුග දෙනෙක් The Walking Dead නනවැනි කතාසමයේ ගිය සතියේ කොටස (04) බලලා ඇති. අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැනේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. කලින් දැනුම් දීලා තිබුණු විදිහට 2018 නොවැම්බර් 04 වැනිදා විකාශය වුනු පස්වැනි කොටසින් රික් ග්‍රයිම්ස්ට රංගනයෙන් දායක වූ Andrew Lincoln මේ කතාමාලාවෙන් සමුගන්නවා. වෝකින් ඩෙඩ් කතාමාලාවේ COO ඒ කිව්වේ Scott Gimple දැනුම් දීලා තියෙනවා වෝකින් ඩෙඩ් චිත්‍රපට ත්‍රිත්වයක් එළිදක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා.

වෝකින් ඩෙඩ් නවවැනි කතාසමයේ පස්වැනි කොටස තුලින් සමුගත්ත රික් ග්‍රයිම්ස්ගේ කතාව මේ චිත්‍රපටවලින් දැකගන්න ලැබෙනවාලු. ඒ කියන්නේ චිත්‍රපට වලින් ප්‍රේක්ෂකයන් හට රික් ග්‍රයිම්ස්ව නැවත වතාවක් දැකගන්න ලැබෙනවා. වෝකින් ඩෙඩ් කතාමාලාවේ ස්පින් ඕෆ් චිත්‍රපට විදිහට නිර්මාණය වන මේ ත්‍රිත්වය අයත් වෙන්නේ AMC නාලිකාවේම නිර්මාණය වන චිත්‍රපට විදිහටමයි. චිත්‍රපට ත්‍රිත්වයේ පළමු චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදක කටයුතු 2019 වසරේදී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද දැනුම් දීලා තියෙනවා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!