සිනමාවේ ගීත ලොවින් 192 | Saiyaara | (Ek Tha Tiger) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ගීතය සිංහල උපසිරැසි සමඟ රසවිඳීමට මෙතැනින් හෝ මෙතැනින් පිවිසෙන්න

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 192 | Saiyaara | (Ek Tha Tiger) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

  • October 13, 2018 at 6:16 PM
    Permalink

    ගොඩක් හොදයි මම නම් ගොඩක්ම කැමතියි, තවත් ඉක්මණින් මේ වගේ සිංදු විඩියෝ කරන්න බල්නන.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!