වන් පීස් පරිච්ඡේද සියල්ල එකම තැනින්! – (සම්පූර්ණ ලයිස්තුව)

“වන් පීස්” සොයා යන චාරිකාව (ලිපිය) මෙතනින්!

වන් පීස් මංසලේ පළවුන ගමන් ‌ෆෝන් එකට පණිවිඩයක් ලබාගන්න. කරන්න තියෙන්නෙ Follow(හිස්තැනක්)@OnePieceSinhala කියලා ටයිප් කරලා 40404 ට SMS එකක් යවන්න. එතකොට වන්පීස් මන්සලේ පළවුන ගමන් ඔයාලට පණිවිඩයක් ‌ෆෝන් එකට ලැබෙයි. 💚💚

(උදා: Follow @OnePieceSinhala)


123 පරිච්ඡේදයෙන් පසු වර්ණ පිටු අන්තර්ගත බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140
141 142 143 144 145
146 147 148 149 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 160
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180
181 182 183 184 185
186 187 188 189 190
191 192 193 194 195
196 197 198 199 200
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220
221 222 223 224 225
226 227 228 229 230
231 232 233 234 235
236 237 238 239 240
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260
261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310
311 312 313 314 315
316 317 318 319 320
321 322 323 324 325
326 327 328 329 330
331 332 333 334 335
336 337 338 339 340
341 342 343 344 345
346 347 348 349 350
351 352 353 354 355
356 357 358 359 360
361 362 363 364 365
366 367 368 369 370
371 372 373 374 375
376 377 378 379 380
381 382 383 384 385
386 387 388 389 390
391 392 393 394 395
396 397 398 399 400
401 402 403 404 405
406 407 408 409 410
411 412 413 414 415
416 417 418 419 420
421 422 423 424 425
426 427 428 429 430
431 432 433 434 435
436 437 438 439 440
441 442 443 444 445
446 447 448 449 450
451 452 453 454  455 
456 457 458 459 460
461 462 463 464 465
466 467 468 469 470
471 472 473 474 475
476 477 478 479 480
481 482 483 484 485
486 487 488 489 490
491 492 493 494 495
496 497 498  499  *500*
501 502 503 504 505
506 507 508 509 510
511 512 513 514 515
516 517 518 519 520
521 522 523 524 525
526 527 528 529 530
531 532 533 534 535
536
537
538
539
540
541 542 543 544 545
546 547 548 549 550
551 552 553 554 555
556 557 558 559 560
561 562 563 564 565
566 567 568 569 570

 

Navodani Thilini Sasanika (581 Posts)

"මුහුදු මං‌කොල්ල රජතුමා ‌වෙන්න මං තීරණය කළා. ඒ උත්සහය අතරතුර මං මැරුනත්... අඩුගානෙ මං උත්සහවත් ‌කරලා තියෙනවා." - මන්කී ඩී. ලූෆී -


Navodani Thilini Sasanika

"මුහුදු මං‌කොල්ල රජතුමා ‌වෙන්න මං තීරණය කළා. ඒ උත්සහය අතරතුර මං මැරුනත්... අඩුගානෙ මං උත්සහවත් ‌කරලා තියෙනවා." - මන්කී ඩී. ලූෆී -

Navodani Thilini Sasanika has 581 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

11 thoughts on “වන් පීස් පරිච්ඡේද සියල්ල එකම තැනින්! – (සම්පූර්ණ ලයිස්තුව)

 • June 23, 2020 at 9:37 PM
  Permalink

  Thank you

 • March 31, 2020 at 8:15 PM
  Permalink

  MARU..
  MAN EKA DIGATAMA BELUWA..
  ITHURU TIKATH DAMU….

 • March 6, 2020 at 2:41 AM
  Permalink

  Sera downlode karanda link akak dennako

 • July 3, 2019 at 9:02 AM
  Permalink

  සේරම Download කරගන්න Link ඒකක් දෙන්ඩෝ.

 • June 16, 2019 at 9:00 PM
  Permalink

  දැන් හරිද බලන්න!

 • June 14, 2019 at 10:14 PM
  Permalink

  ලස්සන කතාවක්.. මම සති දෙකෙන් 306 වෙනකම් කියෙව්වා..

 • June 5, 2019 at 10:57 PM
  Permalink

  Thanks for this beautiful story…. 162 chapter eka click krana bene… please help

 • December 20, 2018 at 9:43 PM
  Permalink

  Thank you

 • December 14, 2018 at 5:11 PM
  Permalink

  Thank you

 • September 28, 2018 at 2:49 AM
  Permalink

  niyamai meka lokudeyak thanks.., 🙂

 • September 25, 2018 at 9:18 PM
  Permalink

  ගොඩාක්…ස්තුති..සහොදරිය…මෙ කතාව දිග්ටම ඉස්සරහට කරගෙන යමු… Good Luck…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!