2018 සැප්තැම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරයයි මේ අරගෙන ආවේ


සැප්තැම්බර් – තවමත් දිනයක් නොමැති

 • Blaze
  Music Expansion
  Ethan Hawke, Sam Rockwell, Steve Zahn

 

 • Tatterdemalion
  Thriller Limited
  Leven Rambin, Jim Parrack, Taylor John Smith


   

සැප්තැම්බර් 07

 • Peppermint
  Thriller Nationwide
  Jennifer Garner, John Ortiz, Method Man

 

 

 • The Nun
  IMAX Nationwide
  Ingrid Bisu, Demian Bichir, Taissa Farmiga

 

 

 • Next Gen
  CG Netflix Only
  John Krasinski, David Cross, Michael Pena

 

 • Age of Summer
  Coming-of-Age Limited
  Percy Hynes White, Peter Stormare, Jake Ryan

 

 • Mara
  Horror Limited
  Olga Kurylenko, Javier Botet, Mitch Eakins

 

 • The Apparition
  Drama Limited
  Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d’Assumçao

 

 

 

 • Painless
  Thriller Limited
  Joey Klein, Evalena Marie, Kip Gilman

 

 • Cold Skin
  Sci-Fi Limited
  Ray Stevenson, David Oakes, Aura Garrido

 

 • Diane
  Horror Limited
  Carlee Avers, Jason Alan Smith

 

 

සැප්තැම්බර් 14

 • The Predator
  Sci-Fi Nationwide
  Boyd Holbrook, Olivia Munn, Thomas Jane

 

 

 

 • White Boy Rick
  Crime Nationwide
  Matthew McConaughey, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh

 

 • Another Time
  Sci-Fi Limited
  Justin Hartley, Arielle Kebbel, James Kyson

 

 • The Angel
  Spy Netflix Only
  Marwan Kenzari, Toby Kebbell, Hannah Ware

 

 • Lizzie
  Psychological Thriller Limited
  Chloë Sevigny, Kristen Stewart, Kim Dickens

 

 

 

 • Final Score
  Sports Limited
  Pierce Brosnan, Dave Bautista, Alexandra Dinu

 

 • The Toybox
  Horror Limited
  Denise Richards, Mischa Barton, Matt Mercer

 

 

 • Mandy
  Thriller Limited
  Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache

 

 

 • Bel Canto
  Hostage Limited
  Julianne Moore, Ken Watanabe, Demian Bichir

 

 

 

 • MDMA
  Drama Limited
  Annie Q., Francesca Eastwood, Pierson Fode

 

 • The Riot Act
  Thriller Limited
  Brett Cullen, Lauren Sweetser, Connor Price

 

Continues Below Ad

සැප්තැම්බර් 15

 • The Basement
  Horror Limited
  Mischa Barton, Tracie Thoms, Bailey Anne Borders


   

සැප්තැම්බර් 20

සැප්තැම්බර් 21

 

 

 • Life Itself
  Romance Limited
  Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke

 

 

 • Colette
  Period Limited
  Ray Panthaki, Keira Knightley, Dominic West

 

 

 

 

 

 • Maniac
  Comedy Netflix Only
  Jonah Hill, Billy Magnussen, Sonoya Mizuno

 

 • White Rabbit
  Comedy Limited
  Vivian Bang, Nana Ghana, Nico Evers-Swindel

 

 • My Son
  Thriller Limited
  Melanie Laurent, Guillaume Canet

 

 

 

සැප්තැම්බර් 28

 • Night School
  Comedy Nationwide
  Kevin Hart, Tiffany Haddish, Taran Killam

 

 • Smallfoot
  Animation Nationwide
  Channing Tatum, Gina Rodriguez, Zendaya

 

 • Hellfest
  Horror Nationwide
  Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus

 

 • Little Women
  Family Nationwide
  Lea Thompson, Ian Bohen, Lucas Grabeel

 

 

 

 

 • Cruise
  Romance Limited
  Spencer Boldman, Emily Ratajkowski, Sebastian Maniscalco

 

 • All About Nina
  Romance Limited
  Mary Elizabeth Winstead, Common, Chace Crawford


සැප්තැම්බර් 29

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “2018 සැප්තැම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

 • September 10, 2018 at 11:13 AM
  Permalink

  Budu ammo mechchara film thiyenawada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!