වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 73 වන පරිච්ඡේදය | “ග්‍රෑන්ඩ් ලයින් වලින් පැමිණි මූදු රාක්ෂයා”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 73 වන පරිච්ඡේදය | “ග්‍රෑන්ඩ් ලයින් වලින් පැමිණි මූදු රාක්ෂයා”

 • August 22, 2018 at 4:45 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…!!!

 • August 21, 2018 at 6:55 PM
  Permalink

  ස්තූතියිස්තූතියිස්තූතියි

 • August 21, 2018 at 2:09 PM
  Permalink

  Thank you !!!!

 • August 21, 2018 at 11:11 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!