වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 71 වන පරිච්ඡේදය | “නිමවුමේ අධිපතිවරු”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (464 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 464 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 71 වන පරිච්ඡේදය | “නිමවුමේ අධිපතිවරු”

 • August 21, 2018 at 6:56 PM
  Permalink

  ස්තූතියි11111111111111

 • August 21, 2018 at 1:56 PM
  Permalink

  Thank you!!!

 • August 19, 2018 at 2:25 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…!!!

 • August 19, 2018 at 8:55 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!