වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 66 වන පරිච්ඡේදය | යටපත් කරගත් තියුණුබව!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (380 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 380 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 66 වන පරිච්ඡේදය | යටපත් කරගත් තියුණුබව!

 • August 16, 2018 at 6:57 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි……………………….

 • August 13, 2018 at 11:55 PM
  Permalink

  thank u.

 • August 13, 2018 at 7:53 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඊලග කොටසෙන් නැවත හමුවෙමු…
  ඔබට ජය…!!!

 • August 13, 2018 at 11:13 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!