ඔස්කාර් සම්මාන උළලේ නාම යෝජනා

2013 වසරේ පවත්වනු ලබන ඔස්කාර් සම්මාන උළලේ නාම යෝජනාමේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම උළෙල මේ වසරේ පෙබරවාරි මස 24 වන ඉරිදා පවත්වනු ලැබේ ඒ Hollywood දිස්ත්‍රිකයේ ලොස් ඇන්ජලීස්වල Dolby Theatre එකේදී ය.පළමු වරට Seth MacFarlane විසින් මෙම විශිෂ්ට සිනමා උළෙල නිවේදනය කරනු ඇත. මෙහි වැඩි වශයෙන් නාම යෝජනා වු සිනමා නිර්මාණය වි ඇත්තේ Lincoln සිනමා නිර්මාණය වේ..ඒ ත්‍යාග 12කට වේ එමෙන්ම Life of Pi ත්‍යාග 11 කට නාම යෝජනා වී ඇත .
එහෙනම් බලන්න අනෙක් ත්‍යාග සඳහා නාම යෝජනා වී ඇති විශිෂ්ට සිනමා නිර්මාණ.

Best Motion Picture of the Year
Nominees:

 • Amour (2012)
 • Argo (2012)
 • Beasts of the Southern Wild (2012)
 • Django Unchained (2012)
 • Les Misérables (2012)
 • Life of Pi (2012)
 • Lincoln (2012)
 • Silver Linings Playbook (2012)
 • Zero Dark Thirty (2012)

Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominees:

 • Bradley Cooper for Silver Linings Playbook (2012)
 • Daniel Day-Lewis for Lincoln (2012)
 • Hugh Jackman for Les Misérables (2012)
 • Joaquin Phoenix for The Master (2012)
 • Denzel Washington for Flight (2012/I)

Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominees:

 • Jessica Chastain for Zero Dark Thirty (2012)
 • Jennifer Lawrence for Silver Linings Playbook (2012)
 • Emmanuelle Riva for Amour (2012)
 • Quvenzhané Wallis for Beasts of the Southern Wild (2012)
 • Naomi Watts for The Impossible (2012)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominees:

 • Alan Arkin for Argo (2012)
 • Robert De Niro for Silver Linings Playbook (2012)
 • Philip Seymour Hoffman for The Master (2012)
 • Tommy Lee Jones for Lincoln (2012)
 • Christoph Waltz for Django Unchained (2012)

Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominees:

 • Amy Adams for The Master (2012)
 • Sally Field for Lincoln (2012)
 • Anne Hathaway for Les Misérables (2012)
 • Helen Hunt for The Sessions (2012)
 • Jacki Weaver for Silver Linings Playbook (2012)

Best Achievement in Directing
Nominees:

 • Michael Haneke for Amour (2012)
 • Ang Lee for Life of Pi (2012)
 • David O. Russell for Silver Linings Playbook (2012)
 • Steven Spielberg for Lincoln (2012)
 • Benh Zeitlin for Beasts of the Southern Wild (2012)

Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen
Nominees:

 • Amour (2012): Michael Haneke
 • Django Unchained (2012): Quentin Tarantino
 • Flight (2012/I): John Gatins
 • Moonrise Kingdom (2012): Wes Anderson, Roman Coppola
 • Zero Dark Thirty (2012): Mark Boal

Best Writing, Screenplay Based on Material Previously Produced or Published
Nominees:

 • Argo (2012): Chris Terrio
 • Beasts of the Southern Wild (2012): Lucy Alibar, Benh Zeitlin
 • Life of Pi (2012): David Magee
 • Lincoln (2012): Tony Kushner
 • Silver Linings Playbook (2012): David O. Russell

Best Animated Feature Film of the Year
Nominees:

 • Brave (2012)
 • Frankenweenie (2012)
 • ParaNorman (2012)
 • The Pirates! Band of Misfits (2012)
 • Wreck-It Ralph (2012)

Best Foreign Language Film of the Year
Nominees:

 • Amour (2012): Michael Haneke(Austria)
 • War Witch (2012): Kim Nguyen(Canada)
 • No (2012/I): Pablo Larraín(Chile)
 • A Royal Affair (2012): Nikolaj Arcel(Denmark)
 • Kon-Tiki (2012): Joachim Rønning, Espen Sandberg(Norway)

Best Achievement in Cinematography
Nominees:

 • Anna Karenina (2012/I): Seamus McGarvey
 • Django Unchained (2012): Robert Richardson
 • Life of Pi (2012): Claudio Miranda
 • Lincoln (2012): Janusz Kaminski
 • Skyfall (2012): Roger Deakins

Best Achievement in Editing
Nominees:

 • Argo (2012): William Goldenberg
 • Life of Pi (2012): Tim Squyres
 • Lincoln (2012): Michael Kahn
 • Silver Linings Playbook (2012): Jay Cassidy, Crispin Struthers
 • Zero Dark Thirty (2012): William Goldenberg, Dylan Tichenor

Best Achievement in Production Design
Nominees:

 • Anna Karenina (2012/I): Sarah Greenwood, Katie Spencer
 • The Hobbit: An Unexpected Journey (2012): Dan Hennah, Ra Vincent, Simon Bright
 • Les Misérables (2012): Eve Stewart, Anna Lynch-Robinson
 • Life of Pi (2012): David Gropman, Anna Pinnock
 • Lincoln (2012): Rick Carter, Jim Erickson

Best Achievement in Costume Design
Nominees:

 • Anna Karenina (2012/I): Jacqueline Durran
 • Les Misérables (2012): Paco Delgado
 • Lincoln (2012): Joanna Johnston
 • Mirror Mirror (2012/I): Eiko Ishioka
 • Snow White and the Huntsman (2012): Colleen Atwood

Best Achievement in Makeup
Nominees:

 • Hitchcock (2012)
 • The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
 • Les Misérables (2012)

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score
Nominees:

 • Anna Karenina (2012/I): Dario Marianelli
 • Argo (2012): Alexandre Desplat
 • Life of Pi (2012): Mychael Danna
 • Lincoln (2012): John Williams
 • Skyfall (2012): Thomas Newman

Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song
Nominees:

 • Chasing Ice (2012): J. Ralph(“Before My Time”)
 • Les Misérables (2012): Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg, Herbert Kretzmer(“Suddenly”)
 • Life of Pi (2012): Mychael Danna, Bombay Jayshree(“Pi’s Lullaby”)
 • Skyfall (2012): Adele, Paul Epworth(“Skyfall”)
 • Ted (2012): Walter Murphy, Seth MacFarlane(“Everybody Needs a Best Friend”)

Best Achievement in Sound Mixing
Nominees:

 • Argo (2012)
 • Les Misérables (2012)
 • Life of Pi (2012)
 • Lincoln (2012)
 • Skyfall (2012)

Best Achievement in Sound Editing
Nominees:

 • Argo (2012)
 • Django Unchained (2012)
 • Life of Pi (2012)
 • Skyfall (2012)
 • Zero Dark Thirty (2012)

Best Achievement in Visual Effects
Nominees:

 • The Avengers (2012)
 • The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
 • Life of Pi (2012)
 • Prometheus (2012/I)
 • Snow White and the Huntsman (2012)

Best Documentary, Features
Nominees:

 • 5 Broken Cameras (2011)
 • The Gatekeepers (2012)
 • How to Survive a Plague (2012)
 • The Invisible War (2012)
 • Searching for Sugar Man (2012)

Best Documentary, Short Subjects
Nominees:

 • Inocente (2012)
 • Kings Point (2012)
 • Mondays at Racine (2012)
 • Open Heart (2013)
 • Redemption (2012/V)

Best Short Film, Animated
Nominees:

 • Adam and Dog (2011): Minkyu Lee
 • Fresh Guacamole (2012): PES
 • Head Over Heels (2012): Timothy Reckart, Fodhla Cronin O’Reilly
 • Paperman (2012): John Kahrs
 • The Simpsons: The Longest Daycare (2012): David Silverman

Best Short Film, Live Action
Nominees:

 • Asad (2012): Bryan Buckley, Mino Jarjoura
 • Buzkashi Boys (2012): Sam French, Ariel Nasr
 • Curfew (2012/I): Shawn Christensen
 • Death of a Shadow (2012): Tom Van Avermaet, Ellen De Waele
 • Henry (2011/III): Yan England

~ ලිපිය චේතිය සහෝගෙන් ~

විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

One thought on “ඔස්කාර් සම්මාන උළලේ නාම යෝජනා

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!