සිනමාවේ ගීත ලොවින් 188 | Tere Liye | (Veer Zaara) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ගූගල් ඩ්‍රයිව් වෙත එක්කල ගීතය මෙතැනින්

සොහාන් ජයසූරිය (6 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!