වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 42 වන පරිච්ඡේදය | යොසාකු සහා ජොනී!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


NTS (634 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 634 posts and counting. See all posts by NTS

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 42 වන පරිච්ඡේදය | යොසාකු සහා ජොනී!

 • July 22, 2018 at 4:31 PM
  Permalink

  සොරෝ මොකද අවුලෙන්…?
  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඉදිරියටත් ලියන්න…
  ඔබට ජය…!!!

 • July 20, 2018 at 1:36 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • July 18, 2018 at 7:08 PM
  Permalink

  මොකක්ද අප්පා අර ඉස්සරවෙලා ඇදාලා තියෙන රූපේ

 • July 18, 2018 at 3:40 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!