වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 42 වන පරිච්ඡේදය | යොසාකු සහා ජොනී!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


Navodani Thilini Sasanika (464 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 464 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 42 වන පරිච්ඡේදය | යොසාකු සහා ජොනී!

 • July 22, 2018 at 4:31 PM
  Permalink

  සොරෝ මොකද අවුලෙන්…?
  බොහොම ස්තුතියි sis…
  ඉදිරියටත් ලියන්න…
  ඔබට ජය…!!!

 • July 20, 2018 at 1:36 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • July 18, 2018 at 7:08 PM
  Permalink

  මොකක්ද අප්පා අර ඉස්සරවෙලා ඇදාලා තියෙන රූපේ

 • July 18, 2018 at 3:40 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!