වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 41 වන පරිච්ඡේදය | මුහුද බලා!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 41 වන පරිච්ඡේදය | මුහුද බලා!

 • July 20, 2018 at 1:37 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • July 17, 2018 at 6:00 PM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • July 17, 2018 at 5:29 PM
  Permalink

  සුබ ගමන්
  හොද හොද අබිරහස් ඉදිරියට හමුවේවා
  මංකොල්ල කාරයනේ
  පරිස්සමෙන් ඉන්ඩමෙන්න අපි එනෝ

 • July 17, 2018 at 12:16 PM
  Permalink

  මංකොල්ලකරයො එනවෝ…!
  බොහොම ස්තුතියි sis..
  ඉදිරියටත් ලියන්න… ඔබට ජය…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!