වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 40 වන පරිච්ඡේදය | උසොප් මංකොල්ල කණ්ඩායම!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


Navodani Thilini Sasanika

"මුහුදු මං‌කොල්ල රජතුමා ‌වෙන්න මං තීරණය කළා. ඒ උත්සහය අතරතුර මං මැරුනත්... අඩුගානෙ මං උත්සහවත් ‌කරලා තියෙනවා." - මන්කී ඩී. ලූෆී -

Navodani Thilini Sasanika has 655 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 40 වන පරිච්ඡේදය | උසොප් මංකොල්ල කණ්ඩායම!

 • July 17, 2018 at 5:27 PM
  Permalink

  කුරෝ කුරෝ
  අපිට එපා kuro

 • July 16, 2018 at 9:26 PM
  Permalink

  විසිර යනවා…
  බොහොම ස්තුතියි sis…
  දිගටම ලියමු…
  ඔබට ජය…!!!

 • July 16, 2018 at 11:55 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • July 16, 2018 at 9:20 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!