වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 40 වන පරිච්ඡේදය | උසොප් මංකොල්ල කණ්ඩායම!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


NTS (631 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 631 posts and counting. See all posts by NTS

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 40 වන පරිච්ඡේදය | උසොප් මංකොල්ල කණ්ඩායම!

 • July 17, 2018 at 5:27 PM
  Permalink

  කුරෝ කුරෝ
  අපිට එපා kuro

 • July 16, 2018 at 9:26 PM
  Permalink

  විසිර යනවා…
  බොහොම ස්තුතියි sis…
  දිගටම ලියමු…
  ඔබට ජය…!!!

 • July 16, 2018 at 11:55 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • July 16, 2018 at 9:20 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!