වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 40 වන පරිච්ඡේදය | උසොප් මංකොල්ල කණ්ඩායම!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 40 වන පරිච්ඡේදය | උසොප් මංකොල්ල කණ්ඩායම!

 • July 17, 2018 at 5:27 PM
  Permalink

  කුරෝ කුරෝ
  අපිට එපා kuro

 • July 16, 2018 at 9:26 PM
  Permalink

  විසිර යනවා…
  බොහොම ස්තුතියි sis…
  දිගටම ලියමු…
  ඔබට ජය…!!!

 • July 16, 2018 at 11:55 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • July 16, 2018 at 9:20 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!