වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 39 වන පරිච්ඡේදය | සීනු නාද වෙන අය වෙනුවෙන්!


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 


Navodani Thilini Sasanika (155 Posts)


3 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 39 වන පරිච්ඡේදය | සීනු නාද වෙන අය වෙනුවෙන්!

 • July 15, 2018 at 9:32 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • July 15, 2018 at 9:17 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • July 14, 2018 at 5:37 PM
  Permalink

  බොහොම ස්තුතියි sis…
  දිගටම ලියමු…
  ඔබට ජය…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *