2017 වර්ෂයේ වැඩියෙන්ම ගූගල්හි සෙවුම් කල චිත්‍රපට 10

අද කතාකරන්න යන්නේ ගූගල්හි වැඩිපුරම සෙවුම් කල චිත්‍රපට 10 ගැන.මෙම ලැයිස්තුව කියන්නේ ගූගල්හි වැඩියෙන්ම සෙවුම් කරපු චිත්‍රපටි ටික. ඇමරිකාවේ සෙවුම් කරපවුවායි, ලෝකයේ අනිකුත් අයගේ ඒවයි එකතු කරපුවහම මෙන්න මේ වගේ ලැයිස්තුවක්ලු ඉතින් හැදෙන්නේ.

 

01 IT

 

02 Wonder Woman

 

03 Beauty and the Beast

 

04 Logan

 

05 Justice League

 

06 The Fate of the Furious

 

07 Baahubali 2: The Conclusion

 

08 Dunkirk

09 La La Land

10 Thor: Ragnorok

හොදයි එහෙනම් තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු..

 

One thought on “2017 වර්ෂයේ වැඩියෙන්ම ගූගල්හි සෙවුම් කල චිත්‍රපට 10

  • June 27, 2018 at 8:05 PM
    Permalink

    thx buddy,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!