වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 25 වන පරිච්ඡේදය | “අටසීයක් බොරු”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

5 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 25 වන පරිච්ඡේදය | “අටසීයක් බොරු”

 • June 11, 2018 at 12:45 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • June 10, 2018 at 10:48 AM
  Permalink

  Thanks sis….
  Digatama Liyamu
  Obeta jaya…!!!

 • June 9, 2018 at 10:26 PM
  Permalink

  Thank you!!!

 • June 8, 2018 at 9:23 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • June 7, 2018 at 6:17 PM
  Permalink

  සල්ලි තන්හා කාරයෝ
  හැමතනම ඉන්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!