වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 17 වන පරිච්ඡේදය | තරමෙ වෙනස


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika

"මුහුදු මං‌කොල්ල රජතුමා ‌වෙන්න මං තීරණය කළා. ඒ උත්සහය අතරතුර මං මැරුනත්... අඩුගානෙ මං උත්සහවත් ‌කරලා තියෙනවා." - මන්කී ඩී. ලූෆී -

Navodani Thilini Sasanika has 655 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

5 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 17 වන පරිච්ඡේදය | තරමෙ වෙනස

 • May 23, 2018 at 10:17 AM
  Permalink

  Thank you!!!!!!!!

 • May 20, 2018 at 2:02 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 18, 2018 at 5:24 PM
  Permalink

  ගුමු ගුමු නො

 • May 18, 2018 at 1:27 PM
  Permalink

  niyami…..kathava ptta alo..

 • May 18, 2018 at 10:10 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!