වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 19 වන පරිච්ඡේදය | “යක්ෂයාගෙ පළතුර”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (134 Posts)


2 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 19 වන පරිච්ඡේදය | “යක්ෂයාගෙ පළතුර”

 • May 23, 2018 at 12:45 PM
  Permalink

  Thank you!!!!!
  සතියකට එකක් කිව්වට දැන් දවසකට එකක් තියලත් මදි වගේ 😀

 • May 23, 2018 at 12:40 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *