වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 19 වන පරිච්ඡේදය | “යක්ෂයාගෙ පළතුර”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

2 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 19 වන පරිච්ඡේදය | “යක්ෂයාගෙ පළතුර”

 • May 23, 2018 at 12:45 PM
  Permalink

  Thank you!!!!!
  සතියකට එකක් කිව්වට දැන් දවසකට එකක් තියලත් මදි වගේ 😀

 • May 23, 2018 at 12:40 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!