වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 19 වන පරිච්ඡේදය | “යක්ෂයාගෙ පළතුර”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

NTS (631 Posts)

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -


NTS

"Even if I die trying, At least I tried"- Monkey D. Luffy -

NTS has 631 posts and counting. See all posts by NTS

2 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 19 වන පරිච්ඡේදය | “යක්ෂයාගෙ පළතුර”

 • May 23, 2018 at 12:45 PM
  Permalink

  Thank you!!!!!
  සතියකට එකක් කිව්වට දැන් දවසකට එකක් තියලත් මදි වගේ 😀

 • May 23, 2018 at 12:40 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!