වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 20 වන පරිච්ඡේදය | සොරෙකුගේ දර්ශනය


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (134 Posts)


6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 20 වන පරිච්ඡේදය | සොරෙකුගේ දර්ශනය

 • June 2, 2018 at 2:40 PM
  Permalink

  Thank you !!!

 • May 25, 2018 at 9:21 AM
  Permalink

  නියමයි.

 • May 25, 2018 at 12:37 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 24, 2018 at 7:06 PM
  Permalink

  thanks

 • May 24, 2018 at 7:06 PM
  Permalink

  ස්තුඋතියි
  මාර වලියක්නේ

 • May 24, 2018 at 1:12 PM
  Permalink

  Thanks sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *