වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 20 වන පරිච්ඡේදය | සොරෙකුගේ දර්ශනය


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 20 වන පරිච්ඡේදය | සොරෙකුගේ දර්ශනය

 • June 2, 2018 at 2:40 PM
  Permalink

  Thank you !!!

 • May 25, 2018 at 9:21 AM
  Permalink

  නියමයි.

 • May 25, 2018 at 12:37 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 24, 2018 at 7:06 PM
  Permalink

  thanks

 • May 24, 2018 at 7:06 PM
  Permalink

  ස්තුඋතියි
  මාර වලියක්නේ

 • May 24, 2018 at 1:12 PM
  Permalink

  Thanks sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!