වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 15 වන පරිච්ඡේදය | “ගොන්ග්”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

5 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 15 වන පරිච්ඡේදය | “ගොන්ග්”

 • May 14, 2018 at 6:07 PM
  Permalink

  එල
  නියම ඇග

 • May 14, 2018 at 11:52 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 14, 2018 at 7:36 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • May 14, 2018 at 7:25 AM
  Permalink

  Thanks sis,digatama karana yanna!!!

 • May 13, 2018 at 10:10 PM
  Permalink

  Thanks sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!