වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 15 වන පරිච්ඡේදය | “ගොන්ග්”


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (131 Posts)


5 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 15 වන පරිච්ඡේදය | “ගොන්ග්”

 • May 14, 2018 at 6:07 PM
  Permalink

  එල
  නියම ඇග

 • May 14, 2018 at 11:52 AM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 14, 2018 at 7:36 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

 • May 14, 2018 at 7:25 AM
  Permalink

  Thanks sis,digatama karana yanna!!!

 • May 13, 2018 at 10:10 PM
  Permalink

  Thanks sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *