වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 12 වන පරිච්ඡේදය | බල්ලා


දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

 

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

6 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 12 වන පරිච්ඡේදය | බල්ලා

 • June 2, 2018 at 11:18 PM
  Permalink

  Thanks..
  Digatama Liyamu
  Obeta jaya…!!!

 • May 10, 2018 at 6:24 PM
  Permalink

  මාර වලියක් නේ
  බලලත් එකතුවෙයි වගේ කණ්ඩායමට

 • May 10, 2018 at 5:51 PM
  Permalink

  බොහෝම ස්තුතියි

 • May 10, 2018 at 11:31 AM
  Permalink

  Thank you!!!!!

 • May 10, 2018 at 7:05 AM
  Permalink

  ස්තූතියි

 • May 9, 2018 at 10:12 PM
  Permalink

  Thanks sis,jaya wewaa!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!