වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 9 වන පරිච්ඡේදය | දුෂ්ඨ ගෑණිය

දැනට නිකුත් වී ඇති සියළු පරිවර්ථනය කරන ලද වන්පීස් චැප්ටර් ඇතුළත් ලයිස්තුව මෙතැනින් .

Navodani Thilini Sasanika (465 Posts)

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.


Navodani Thilini Sasanika

As long as you have dreams... you will be what you wanted to be.

Navodani Thilini Sasanika has 465 posts and counting. See all posts by Navodani Thilini Sasanika

4 thoughts on “වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 9 වන පරිච්ඡේදය | දුෂ්ඨ ගෑණිය

 • June 2, 2018 at 10:51 PM
  Permalink

  Thanks…
  Digatama Liyamu
  Obeta jaya…!!!

 • May 8, 2018 at 6:21 PM
  Permalink

  අයියෝ
  කෙල්ලෙක් රෙවට්ටුව නේද
  කොල්ලෙක්ව පව්

 • May 7, 2018 at 9:53 PM
  Permalink

  Thanks sis,digatama karan yanna,iaya wewaa!!!

 • May 7, 2018 at 9:40 AM
  Permalink

  බොහොම ස්තූතියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!